Nowa Pracownia Przyrodnicza

 

zajęcia_PP_WRW 2012 r do siedziby DODN we Wrocławiu przy ul Komuny Paryskiej 19a w ramach projektu „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych” została zakupiona nowoczesna pracownia przyrodnicza.  Jest to druga tego typu pracownia przyrodnicza, która wzbogaciła bazę dydaktyczną DODN. Pracownia przyrodnicza wyposażona jest w nowoczesny sprzęt: tablicę multimedialną, wizualizer, projektor krótkiej projekcji, oprogramowanie typu Coach 6 i pomoce dydaktyczne w tym interfejsy umożliwiające dokonanie pomiarów wspomaganych komputerowo, analizę i przetwarzanie danych, modelowanie zjawisk i procesów, animację zjawisk i procesów, wideo pomiary oraz sterowanie. Działania w pracowni przyrodniczej sprzyjają realizacji projektów, które mają charakter interdysplinarny, pozwalają uczniom zrozumieć ideę holizmu, rozpatrywać różne zjawiska i problemy z perspektywy wielu dyscyplin. Środki dydaktyczne, w które zaopatrzona jest pracownia, pozwalają uczniom obserwować i interpretować otaczający świat, badać podstawowe elementy środowiska i zjawiska w nim zachodzące. W pracowni przyrodniczej odbywają się kursy dokształcające w ramach projektu „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych”.

W okresie od września 2012 do maja 2013 przeszkoliliśmy 496 nauczycieli.